Toleransi

Setiap umat beragama tidak boleh dinistakan ajaran agamanya

Tidak boleh dihinakan Agamawan & Rohaniawannya

Tidak boleh diganggu rumah ibadahnya

Tidak boleh diusik menjalankan ibadahnya

Tidak boleh dipaksa melepaskan keyakinannya

Tidak boleh dijebak untuk melanggar ajarannya

Tidak boleh dirusak dengan mencampur adukan agamanya

BIARKAN UMAT BERAGAMA “BEBAS” MEYAKINI KEBENARAN AGAMANYA DAN MENOLAK KEBENARAN SELAIN AGAMANYA ASAL TIDAK MENISTAKAN AGAMA APAPUN

TOLERANSI SALING MENGHORMATI & MENGHARGAI BUKAN SALING MEMBENARKAN AJARAN


Sebarkan Lewat:

fpi online

Tambahkan Komentar:

0 komentar, tambahkan komentar Anda