FPI-Online.com - Jakarta,

Mars Laskar LPI  ( Laskar Pembela Islam )

2X حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلىٰ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ 2X
 لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ۞ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ


Kami Laskar ۞Haruslah Sabar
Bukan Makar ۞ Tak main Bakar
Bukan Liar ۞ Tak main Hajar
Kami Tegar ۞ Allahu Akbar 2X

 لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ۞ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

Kami Berda’wah ۞ Bukan pengGhibah
Kami Berhisbah ۞ Bukan Pedebah
Kami Berjihad ۞ Bukan Penjahat
Kami Berjuang ۞ Bukan Pecundang 2X

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ۞ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

Kami Difitnah ۞ Itu Biasa
Kami Dibunuh ۞ Jadi Syuhada
Kami Dibui ۞ Menjadi ‘Uzlah
Kami Dibuang ۞ Anggap Tamasya

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ۞ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

Karya : Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc. MA. DPMSS
Sebarkan Lewat:

fpi online

Tambahkan Komentar:

0 komentar, tambahkan komentar Anda